TOP10: Najdłużej panujący polscy królowie

logo

Bycie królem to zapewne nie łatwa sprawa. Życie na dworze to ciągła walka o utrzymanie tronu, gra pozorów, szukanie potencjalnych wrogów, którzy tylko czekają na moment nieuwagi. Często wśród rodziny królewskiej czaili się zdrajcy, a także wśród osobistych doradców. Ponadto liczne wojny i konflikty skracały okres panowania władcy. Zdarzali się jednak tacy, którzy rządzili prawie pół wieku i umierali śmiercią naturalną. Polska w swych dziejach ma również okres, w którym była Królestwem, z lepszymi i gorszymi chwilami. Prezentujemy listę najdłużej panujących polskich królów.

10. Stanisław August Poniatowski (1764-1795) – 31 lat

Urodzony w 1732 roku, syn wojewody mazowieckiego Stanisław Poniatowskiego i Konstancji Czartoryskiej. Został obrany królem w 1764 roku dzięki poparciu rodziny Czartoryskich, a zwłaszcza carycy Katarzyny II. Początkowy okres jego panowania zakończony został pierwszym rozbiorem Polski w 1772 roku. Ruch reform, którym król kierował, osiągnął kulminację w obradach Sejmu Czteroletniego i uchwaleniu Konstytucji 3 Maja. Nowego ustroju nie udało mu się jednak utrwalić. Grupa magnatów – przeciwników reform zawiązała konfederację targowicką i zwróciła się o wojskową pomoc do Rosji, w wyniku czego doszło do drugiego rozbioru Polski (1793).  Po drugim rozbiorze doszło do insurekcji kościuszkowskiej, która zakończyła się niepowodzeniem. W efekcie dokonano trzeciego rozbioru Polski, co definitywnie skreśliło Polskę z mapy Europy. Poniatowski przystąpił do Targowicy, złożył koronę i na stałe przeniósł się do Grodna. Ostatnie lata życia spędził w Petersburgu, umierając w 1798 roku. Był ostatnim królem Polski!

Stanisław August Poniatowski - Ostatni król Polski

Stanisław August Poniatowski – Ostatni król Polski

9. Bolesław Chrobry  ( 992-1025) – 33 lata

Wg różnych źródeł urodzony w 966 lub 967 roku. Był najstarszym synem Mieszka I i Dobrawy. W początkach swojego panowania przygarnął wygnanego z Czech biskupa praskiego Wojciecha, który został zabity z ręki pogańskich Prusów. Jego śmierć Chrobry wykorzystał politycznie.  W 100 roku na spotkaniu w Gnieźnie z cesarzem Ottonem III uzyskał władzę nad nowo utworzoną prowincją kościelną z ośrodkiem w Gnieźnie i został symbolicznie koronowany. Właściwa jego koronacja odbyła się w 1025 roku. Jego panowanie liczy się jednak od 992 roku, kiedy przejął władzę po ojcu – Mieszku I. Zmarł w 1025 roku, pochowano go w podziemiach katedry poznańskiej. Pierwszy król Polski.

Bolesław Chrobry - Pierwszy król Polski

Bolesław Chrobry – Pierwszy król Polski

8. August II Mocny (1697-1733) – 33 lat

Syn elektora saskiego Jana Jerzego III z dynastii Wettynów i duńskiej księżniczki Anny Zofii. Urodził się w 1670 roku. W wieku 27 lat zostaje wybrany królem Polski, po zmianie wyznania z protestanckiego na katolickie.  Sprzymierzył się z carem Piotrem I i rozpoczął II wojnę północną. W 1705 roku zmuszony został przez Szwedów do abdykacji na rzecz Stanisława Leszczyńskiego. Po zwycięstwie jednak pod Połtawą w 1709 roku odzyskuje tron dzięki łasce cara. Próby uniezależnienia się od Rosji i uzyskania władzy absolutnej nie powiodły się. Umiera w 1733 roku w Warszawie. Pochowano go na Wawelu.

Ciekawostka: August II Mocny miał podobno przeszło 300 nieślubnych dzieci…. stąd jego przydomek ? 🙂

August II Mocny

August II Mocny

7. Bolesław Wstydliwy (1243-1279) – 36 lat

Urodzony w 1226 roku, syn Leszka Białego i ruskiej księżniczki Grzymisławy. Opiekę nad małym Bolesławem sprawowali Konrad Mazowiecki, a także Henryk Brodaty. Ojcowiznę tj. księstwo krakowskie objął dzięki poparciu żony w 1243 roku. Prowadził politykę pro węgierską, aby zmienić ją na kierunek czeski.  Słynął z łagodnego charakteru i dużej pobożności, stąd jego przydomek. Zmarł w 1279 roku nie pozostawiwszy potomka. Pochowany w Krakowie w kościele Franciszkanów.

Bolesław Wstydliwy

Bolesław Wstydliwy

 

6. Bolesław Krzywousty ( 1102-1138) – 36 lat

Trzeci król Polski o stażu 36 letnim. Młodszy syn Władysława Hermana i czeskiej księżniczki Judyty. Nieformalnie król polski od 1102 roku. W 1108 roku po rozgromieniu wojsk brata uzyskuje pełnię władzy. W 1109 roku odpiera zwycięsko najazd cesarza Henryka V. Po pokoju z Niemcami w 1113 roku i Czechami 1114 roku przywraca polskie panowanie nad Pomorzem Wschodnim i Ziemią Lubuską, podporządkował też księstwo zachodniopomorskie. Zreorganizował administrację państwową oraz wzmocnił organizację kościelną. Ze względu na niekorzystną sytuację międzynarodową Polski w 1135 roku składa hołd cesarzowi. W 1138 roku ogłasza swój „testament”, w którym dzieli kraj między dwóch synów ustanawiając zasadę senioratu ( zwierzchnictwa najstarszego w rodzie). Umiera w 1138 roku., kończąc 36 letni okres panowania.

Bolesław Krzywousty

Bolesław Krzywousty

5. Kazimierz Wielki (1333 – 1370) – 37 lat

Syn Władysława Łokietka i księżniczki wielkopolskiej Jadwigi. W wieku 23 lat wstępuje na tron po śmierci ojca. Koronacja następuje w Krakowie. Skupia się głównie na wzmocnieniu wewnętrznej organizacji kraju poprzez reformy wojska, skarbu i prawa. Poświęcał wiele uwagi rozwojowi gospodarczemu i kulturalnemu. Doprowadza do wzrostu znaczenia Polski na arenie międzynarodowej. Podwaja terytorium państwa, jednocześnie rezygnując z odzyskania Śląska i Pomorza.  Nie doczekał się męskiego potomka, więc zapewnił następstwo siostrzeńcowi Ludwikowi Węgierskiemu. Uznawany na największego władcę Polski.  Z jego panowaniem wiąże się bardzo popularne w Polsce określenie opisujące jego zasługi – „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”. Zmarł w 1370 roku, pochowany został na Wawelu.

Kazimierz Wielki

Kazimierz Wielki

4. Zygmunt I Stary (1506-1548) – 42 lata

Zygmunt Stary to piąty syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety, urodzony w 1467 roku. W 1498 został księciem głogowskim, później zarządzał całym Śląskiem w imieniu swojego brata, króla Czech i Węgier.  W 1506 zostaje wielkim księciem litewskim, a niedługo potem królem Polski. W 1515 roku na zjeździe wiedeńskim zrzekł się praw do korony czeskiej i węgierskiej. Przyłączył do Polski Mazowsze. Jego drugą żoną była Bona Sforza, włoska księżniczka. Dzięki niej w Polsce poznano takie warzywa jak pomidory, kalafior, fasolę szparagową, kapustę, brokuły i inne. W końcu Polscy władcy urozmaicili swój jadłospis. Zmarł w 1548 roku, pochowany oczywiście na Wawelu.

Zygmunt I Stary

Zygmunt I Stary

3. Kazimierz Jaggielończyk (1447-1492) – 45 lat

Syn Władysława Jagiełły i Zofii z Holszan. W wieku 13 lat zostaje Wielkim Księciem Litewskim. Siedem lat później zasiada na tronie polskim. Jemu zawdzięczamy tzw. okres demokracji szlacheckiej, gdyż nadał szlachcie większe przywileje. Rozpoczął 3letnią wojnę z Krzyżakami. Dzięki pokojowi zawartemu w Toruniu przyłączył do Polski Pomorze Gdańskie, Prusy Królewskie i Warmię. Miał sześciu synów i sześć córek. Umiera w 1492 roku.

Kazimierz Jaggielończyk

Kazimierz Jaggielończyk

2. Zygmunt III Waza (1587-1632) – 45 lat

Ryszarda III Waza…. tzn. Zygmunt to syn króla szwedzkiego Jana III Wazy i Katarzyny Jagiellonki. Królem polskim zostaje w 1587 roku i spędza na tronie 45 lat. Popierał kontrreformację i był za rządami absolutnymi. Po śmierci ojca koronował się na król Szwecji, co zaogniło tylko konflikt polsko-szwedzki. Ostatecznie w wyniku konfliktu utracone zostały Inflanty. Prowadził politykę prohabskurską, co uwikłało Polskę w wojny z Turkami. Przenosi stolicę z Krakowa do Warszawy, umiera w 1632 roku w nowej stolicy. Pochowany zostaje na Wawelu.

Zygmunt III Waza

Zygmunt III Waza

1. Władysław Jagiełło (1386-1434) – 48 lat

Najdłużej panującym królem w Polsce był znany nam dobrze z „Krzyżaków” Władysław Jagiełło. Panował nieprzerwanie 48 lat. Był synem Wielkiego Księcia Litewskiego Olgierda  i księżniczki twerskiej Julianny. W 1377 obejmuje rządy wielkoksiążęce na Litwie. W 1385 roku po obietnicy przyjęcie chrześcijaństwa przyłącza ziemie litewskie do Polski. Rok później poślubia Jadwigę i zostaje królem Polski. Rzeczpospolita Obojga Narodów staje się podstawą do wielkiego przedsięwzięcia, jakim było wystąpienie przeciwko Krzyżakom. W 1410 roku dochodzi do wielkiego zwycięstwa wojsk polsko-litewskich nad Krzyżakami w bitwie pod Grunwaldem. Aby zapewnić tron jednemu z synów w 1430 nadaje szlachcie nowe przywileje. Umiera w 1434 roku.

Władysław Jagiełło

Władysław Jagiełło


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

3 Comments

 1. Adam Jonden I

  17 lutego 2014 at 16:56

  Ta, na bank, August II mocny tyle nie panował kociaki… Miał 3 lata przerwy, więc sorki, ale 33 lata tylko panował…

  • admin7

   17 lutego 2014 at 17:57

   Słusznie, dziękujemy za zwrócenie uwagi 🙂

 2. Kris

  2 marca 2014 at 14:08

  Bolesław Wstydliwy i Bolesław Krzywousty nie byli królami, tylko nosili tytuł księcia

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *