All posts tagged "Warszawa"

  • TOP10: Największe miasta w Polsce

    Oto 10 najliczniej zamieszkałych miast w Polsce. Ranking opiera się na danych Głównego Urzędu Statystycznego. Określają stan ludności w miastach na dzień 31 marca 2011...