Jakie prawa przysługują pracującym kobietom w ciąży?

Prawa kobiet w ciąży

Kobiety w ciąży ze względu na swój stan podlegają szczególnej ochronie prawnej, Przysługują im prawa wiążące się z uprzywilejowanym traktowaniem: jest to między innymi przerwa od pracy na czas badań lekarskich czy też zakaz wykonywania prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Jakie jeszcze uprawnienia przysługują kobiecie ciężarnej? Odpowiadamy w artykule.

Regulacje w prawie pracy

Przepisy dotyczące kobiet w ciąży znajdują się zarówno w prawie polskim, jak i w regulacjach międzynarodowych. Zdecydowanie największymi przywilejami cieszą się kobiety zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. W artykule skupimy się na dotyczących ich punktach, gdyż ciężarne zatrudnione na umowę zlecenie lub umowę o dzieło negocjują zmiany w umowie z pracodawcą indywidualnie. Najważniejszym aktem prawnym jest w tym przypadku Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., (Kodeks pracy), jednak aby korzystać z pełni praw bezwzględnie obowiązujących (czyli takich, których nie można ograniczyć wolą stron) ciążę należy potwierdzić zaświadczeniem lekarskim. Istotne jest również rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią. Więcej na temat aktualnych przepisów i związanych z nimi obowiązków pracodawcy przeczytać można tutaj: https://smadwokaci.pl/aktualnosci/prawo-pracy/prawa-kobiet-w-ciazy/.

Czas pracy kobiety ciężarnej

Większość przywilejów i praw kobiet ciężarnych wiąże się właśnie z ustaleniem czasu pracy i samego jej wykonywania. Po pierwsze: nie można zatrudniać ich w wymiarze nadliczbowym, co oznacza, że do dyspozycji pracodawcy mogą pozostawać jedynie przez 8 godzin dziennie. Nie mogą one wykonywać obowiązków zawodowych w systemie przerywanego czasu pracy. Co więcej, jak wskazano w ustawie, w artykule 178 Kodeksu pracy, kobiet ciężarnych nie można zatrudnić do pracy, w której wymagane są zmiany w porze nocnej. Zdarza się, że w związku z wyjątkowym stanem pracownicy konieczna jest zmiana rozkładu pracy i stanowiska czy też przeniesienie jej do innej pracy — nie może jednak odbijać się to negatywnie na jej wynagrodzeniu.

Prawa przysługujące ciężarnej

Inne przysługujące ciężarnej prawa

Warto również wiedzieć, że kobieta w ciąży może odmówić wyjazdu na delegację służbową i nie poniesie żadnych negatywnych konsekwencji swojej decyzji. Dodatkowo Kodeks pracy w większości przypadków zabrania zwolnienia kobiety w ciąży (może ona zostać zwolniona jeśli jej pracodawca ogłosi upadłość lub jeżeli jest zatrudniona na okres próbny, który nie przekracza miesiąca). Co więcej, niedopuszczalne jest także zwolnienie pracownicy podczas jej urlopu macierzyńskiego. Kobiety w ciąży mają prawo do przerw, jeśli pracują przy komputerze. Na każdą godzinę pracy mogą one pracować przed komputerem przez 50 minut. Pracownica ma prawo do badań lekarskich wykonywanych w płatnym czasie pracy. Lekarz wydaje decyzję na temat rodzaju badań oraz częstotliwości, a pracodawca zobowiązany jest do zastosowania się do jego zaleceń. Kluczowe jest tu zaznaczenie, że modyfikacje te nie mogą powodować negatywnych skutków w zarobkach pracownicy. Niestety — nierzadko zdarzają się sytuacje, w których pracodawcy nie respektują przysługujących ciężarnym przywilejów. W takich sytuacjach niezwykle przydatna może okazać się konsultacja z prawnikiem, który kompleksowo doradzi kroki, jakie należy podać — https://smadwokaci.pl/.

Jakich prac nie może wykonywać kobieta w ciąży?

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej — rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 roku postanawia, że kobiety w ciąży nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych bądź szkodliwych dla zdrowia. Jeżeli dana praca może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie ciężarnej lub jej dziecka, a także przebieg ciąży lub karmienie piersią, wykonywanie jej jest zabronione. Uregulowana jest też kwestia warunków w pracy — pracownice nie mogą pracować w wymuszonej pozycji, w bardzo niskich ani bardzo wysokich temperaturach, a także przy temperaturach zmiennych. W czasie trwania ciąży nie wolno pracować w narażeniu na działanie pola elektromagnetycznego oraz szkodliwych czynników biologicznych.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *