Top 10: Najciekawsze historie Biblijne

biblia

10. Wniebowstąpienie Henocha
Henoch jest jedną z najbardziej tajemniczych postaci Biblijnych. Traktują o nim dosłownie trzy wersety Pisma, z których dwa mówią o jego wniebowstąpieniu, jeden ze Starego Testamentu Rdz 5:24 a drugi z NT, Hbr 11:5. Co szczególnie ciekawe, list Judy 1:14 mówi o tym, że Henoch prorokował, o czym nie ma wzmianki w Starym Testamencie. Oznacza to, że istnieje księga, która powinna być dołączona do kanonu Pisma Świętego, ale jej tam nie ma. Czy Księga Henocha należąca do tzw. Apokryfów jest autentyczna, nie wiadomo. Z jakichś względów zdecydowano, aby jej nie dołączać do zbioru ksiąg natchnionych, jednak to jest tylko interpretacja ludzka, a wybór należy do każdego czytelnika.

9. Bracia Jezusa nie wierzyli, że jest On mesjaszem

Ewangelia Jana 7:3-10 opisuje sytuację, kiedy bracia Jezusa podpuszczają Go, żeby poszedł czynić cuda w miejscu, gdzie uczeni w Piśmie chcieli Chrystusa zabić. Następuje więc podobna sytuacja jak w przypadku Józefa i jego braci, którzy z zazdrości chcieli się go pozbyć i choć chcieli go początkowo zabić, ostatecznie sprzedali go w niewolę. Ostatecznie bracia Jezusa uwierzyli po wniebowstąpieniu Mesjasza i przed zstąpieniem Ducha Świętego trwali w modlitwie z apostołami i matką Jezusa (Dz 1:14).

8. Skłócenie faryzeuszy z saduceuszami

Dzieje apostolskie 23: 6-10 opisują sprytną zagrywkę apostoła Pawła, który będąc oskarżany przez dwa ugrupowania religijne, które chciały go wtrącić do więzienia, wypowiedział się w taki sposób, że jedni i drudzy zaczęli się kłócić między sobą, a Paweł mógł się z tej sytuacji wydostać. Gdzie dwóch się kłóci, tam trzeci korzysta.

7. Trzystu Izraelitów

Bóg postanowił wydać Midianitów w ręce Izraela, jednak znając serca swojego ludu, zdecydował, że do walki ma wyruszyć trzystu wojowników, aby Izraelici nie mówili, że to oni sami zwyciężyli, ale aby oddali chwałę Bogu. Wojownicy, którzy wyruszyli do walki to byli ci, którzy pili wodę z rąk, a nie językiem jak pies (Sdz 7:2-7).

6. Mąka jako antidotum

Gdy nastał głód w kraju, nagotowano strawy z dzikich ogórków, które okazały się być trujące. Elizeusz więc kazał dosypać do jedzenia mąki, wtedy pokarm został unieszkodliwiony (2 Krl 4:38-41).

5. Wskrzeszenie młodzieńca, który spadł z wysokości

Apostoł Paweł przeciągnął swoją mowę do północy. Młody słuchacz siedział na oknie, jednak senność go przemogła i wypał na zewnątrz z trzeciego piętra ponosząc śmierć na miejscu. Apostoł Paweł podszedł do młodzieńca i wskrzesił go (Dz 20:7-12).

4. Zeus i Hermes zstąpili na ziemię

Apostoł Paweł będąc w Listrze uzdrowił chromego od urodzenia. Widząc to mieszkańcy greckiego miasta ogłosili Pawła Hermesem, a jego towarzysza Zeusem. Kapłan świątyni wraz z ludem chcieli złożyć apostołom ofiarę, jednak Pawłowi i Barnabie udało się ich powstrzymać. Chwilę później lud ukamienował Pawła i myśląc, że nie żyje, wywlekli go za bramę. Zmienność nastrojów na najwyższym światowym poziomie.

3. Siedem lat pracy za niewłaściwą kobietę

Pierwsza księga Mojżeszowa 29:15-25 opisuje pracę Jakuba w zamian za piękną córkę Labana, Rachelę. Jak mówi Pismo, służył Jakub za Rachelę siedem lat, a wydały mu się one jak kilka dni, tak bardzo ją kochał. Po siedmiu latach, z zadziwiającą szczerością Jakub upomniał się o Rachelę, gdyż chciał z nią współżyć. Ojciec Racheli oszukał jednak Jakuba i dał mu za żonę inną swoją córkę, Leę.

2. Trzy dni postu o niczym

Księga Estery opisuje niesamowitą walkę o lud Izraelski, który został skazany na wymordowanie. Izraelitka Estera była żoną króla, lecz nie wolno jej było pójść przed jego oblicze bez jego wezwania. Zgodnie z prawem, powinna być za to zamordowana. Poprosiła więc lud Izraelski, aby pościł o nią trzy doby bez jedzenia i picia, również ona sama tak pościła. Po skończeniu postu, Estera poszła do króla prosić go o ułaskawienie Izraelitów, a on jął usłuchał.

1. Józef chce opuścić Marię, myśląc że go zdradziła

Maria i Józef pobrali się, po czym okazało się, że jest ona w ciąży. Józef będąc prawym człowiekiem, chciał ją potajemnie opuścić, jednak w nocy przyszedł do niego anioł, aby mu oznajmić, że jest ona brzemienna z Ducha Świętego. Józef usłuchał anioła i pozostał ze swoją żoną.

Więcej ciekawostek na Czytaj Biblię


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *