Spokojnie, pieniądze są bezpieczne – fundusze gotówkowe

Spokojnie, pieniądze są bezpieczne – fundusze gotówkowe

W przeciwieństwie do funduszy inwestycyjnych, które zarabiają, inwestując w akcje, gotówkowe są o wiele mniej ryzykownym rozwiązaniem. Od tych pierwszych różnią się także tym, że są opłacalne także w krótkiej perspektywie czasowej. Fundusze gotówkowe koncentrują się na inwestycjach przede wszystkim w krótkoterminowe papiery dłużne. Obligacje i bony skarbowe, ponieważ posiadają zabezpieczenie Skarbu Państwa, są dla nich podstawowym źródłem korzyści. Mało tego – jest to źródło bardzo bezpieczne. Jeśli więc obawiasz się ryzyka, wpłać swoje oszczędności na fundusz gotówkowy.

Pożycz pieniądze Skarbowi Państwa

Fundusze gotówkowe są typem inwestycji, który gwarantuje zwrot kapitału nawet w bardzo krótkim czasie. Jednak, jak łatwo się domyślić, większe zyski osiągniesz, gdy pozostawisz pieniądze funduszowi na dłuższy czas. Łatwo to sobie wyobrazić, rozumiejąc obligacje jako pożyczki użyczane Skarbowi Państwa. Im dłuższy deklarowany czas zaciągnięcia tej pożyczki, tym wyższe Skarb Państwa zapłaci odsetki.

Dlaczego obligacje

Bezpieczna polityka inwestycyjna funduszy gotówkowych pozwala nie martwić się o włożony kapitał. Dają gwarancję, że inwestujący nic nie straci, może tylko zyskać. Zwłaszcza w kontekście malejącego oprocentowania lokat bankowych, rośnie zainteresowanie funduszami gotówkowymi, które są do nich podobne, ale przynoszą wyższe zyski przy naprawdę minimalnym ryzyku. Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu, na których opierają się fundusze gotówkowe, podlegają wahaniom związanym z koniunkturą, jednak są to wahania niewielkie. Dzięki temu nawet kilka dni stratnych nie wywoła zmniejszenia kapitału, a co najwyżej odsetek z niego uzbieranych.

Gotówkowe a akcyjne

Podstawową przewagą bezpiecznych funduszy gotówkowych nad akcyjnymi jest ich powiązanie z gwarantem, jakim jest Skarb Państwa. Akcjonariusz korporacyjny zawsze posiada możliwość ogłoszenia niewypłacalności, której państwo nie ma. Dlatego straty na inwestycjach korporacyjnych mogą być znaczne przy niewłaściwym wyborze spółki, której akcje zostały zakupione. W przypadku obligacji skarbowych, prawo reguluje wypłacalność emitenta, czyli państwa. Dlatego też straty nie powinny pomniejszyć wpłaconego kapitału.

Warto jednak pamiętać o rynkowej prawidłowości, jaką jest zależność między bezpieczeństwem ulokowanych pieniędzy a zyskiem. Dla osób, które absolutnie nie chcą ryzykować, nawet utraty uzbieranych odsetek, żaden fundusz inwestycyjny, także gotówkowy, nie będzie idealnym rozwiązaniem. Zawsze pozostaje lokata.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *